Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej niskiego napięcia do pojazdów samochodowych

BUDOWA
 1. linka miedziana klasy 5
 2. PVC izolacyjny samochodowy

jednobarwne, dwubarwne z jednym lub dwoma paskami,
dostępne dowolne kolory

NORMY:
 • ISO 6722
 • FIAT 91107/03
 • FIAT 91107/15
 • FIAT 91107/18
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 

 • – 40°C do 105°C – /T2/
 • – 40°C do 125°C – /T3/

Napięcie pracy:

 • 220V (AC) / 300V (DC)

Napięcie testu:

 • 3000V dla przekrojów < 0,5
 • 5000V dla przekrojów ≥ 0,5