OMY; OMYp

Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie do zastosowań wewnętrznych

Przewód OMY

BUDOWA

 1. linka miedziana klasy 5
 2. PVC izolacyjny TI2 / TI3
  kolory żył przewodu OMY zgodnie z normą HD 308**
  kolory zgodnie z normą HD 308**
 3. PVC oponowy TM2 / TM3
  kolory opony (izolacji) przewodu OMY
  + inne kolory na życzenie klienta

NORMY:

 • ZN-14/SIM/14
 • PN-91/E-90103*

ZASTOSOWANIE

Do układania na stale lub użytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie nadają się do zastosowań zewnętrznych, to znaczy w gruncie i w wodzie. Nie mogą być układane na stałe w miejscach narażonych na działanie trudnych warunków atmosferycznych.Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i nie ma narażenia na promieniowanie.rzewody stosowane w przypadku wymaganej dużej giętkości, pod warunkiem że nie ma szczególnego zagrożenia pod względem uszkodzenia mechanicznego.Przeznaczone są do połączeń odbiorników ruchomych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, o średnim obciążeniu mechanicznym (np. sprzęt AGD).Przewód stosowany w pomieszczeniach wilgotnych do wewnątrz urządzeń w średnich warunkach pracy (np.: pralki, wirówki, suszarki, lodówki, przenośne odbiorniki warsztatowe i domowe) o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu.Przeznaczone do podłączania sprzętu RTV i urządzeń domowych w lekkich warunkach pracy, w suchych pomieszczeniach i biurach.

Na podstawie odrębnych uzgodnień opona przewodów może być wykonana z surowca olejoodpornego.Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze (np. oprawy oświetleniowe), tam gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i narażenia na bezpośrednie promieniowanie cieplne.Na podstawie odrębnych uzgodnień niektóre typy podanych przewodów mogą być wykonane w wersji spiralnej - dodatkowe oznaczenie symbolem „r” np. QTLYr.
Na życzenie dostępne wersje
ciepłoodporne i olejoodporne
oraz wariant do spiralowania

PAKOWANIE

BębenKrążek

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

Napięcie pracy:

 • 300 / 300 V (OMY, OMYp)

Napięcie testu:

 • 2000 V
Liczba żył x przekrój (mm²) Znamionowa grubość
izolacji (mm)
Znamionowa grubość powłoki (mm) Przybliżona średnica
/wymiar przewodu
(mm)
Przybliżona masa przewodu (kg/km) Max. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km)
OMY
2 x 1 0,5 0,6 5,7 51 19,5
2 x 1,5 0,6 0,8 7,1 77 13,3
3 x 1 0,5 0,6 6,1 63 19,5
3 x 1,5 0,6 0,8 7,6 95 13,3
5 x 0,5 0,5 0,6 6,3 61 39,0
5 x 0,75 0,5 0,8 7,2 84 26,0
OMYp (płaski)
2 x 1 0,5 0,6 3,4 x 5,6 38 19,5
2 x 1,5 0,6 0,8 4,3 x 7,1 58 13,3
3 x 0,5 0,5 0,6 3,1 x 6,9 38 39,0

Standardowe dwużyłowe przewody OMY/OMYp o przekrojach 0,5mm2 i 0,75mm², z uwagi na ich zgodność
z wymogami norm zharmonizowanych, oznaczone są symbolem H03VV-F i H03VVH2-F.

* Przewody odpowiadają wycofanej normie PN-91/E-90103
** W ramach kooperacji dopuszcza się inną, odrębnie uzgodnioną kolorystykę żył z zastrzeżeniem, że przewody takie nie będą podlegały dalszemu obrotowi
handlowemu, lecz odbiorca wykorzysta je w całości jako półfabrykaty lub półwyroby do produkcji własnych wyrobów.

Pobierz specyfikacje techniczną przewodu OMY / OMYp w PDF