Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody linkowe wielożyłowe okrągłe i płaskie do zastosowań wewnętrznych

BUDOWA
  1. linka miedziana klasy 5
  2. PVC izolacyjny TI2 / TI3

kolory zgodnie z normą HD 308**

3. PVC oponowy TM2 / TM3


+ inne kolory na życzenie klienta

NORMY:
  • ZN-14/SIM/14
  • PN-91/E-90103*
ZASTOSOWANIE

Na życzenie dostępne wersje
ciepłoodporne i olejoodporne
oraz wariant do spiralowania   

PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C
Napięcie pracy: 300 / 300 V (OMY, OMYp)
Napięcie testu: 2000 V

Standardowe dwużyłowe przewody OMY/OMYp o przekrojach 0,5mm2 i 0,75mm², z uwagi na ich zgodność
z wymogami norm zharmonizowanych, oznaczone są symbolem H03VV-F i H03VVH2-F.

* Przewody odpowiadają wycofanej normie PN-91/E-90103
** W ramach kooperacji dopuszcza się inną, odrębnie uzgodnioną kolorystykę żył z zastrzeżeniem, że przewody takie nie będą podlegały dalszemu obrotowi
handlowemu, lecz odbiorca wykorzysta je w całości jako półfabrykaty lub półwyroby do produkcji własnych wyrobów.