Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej

BUDOWA
  1. linka miedziana klasy 5  (EN/IEC 60228)
    możliwe wykonanie z linki cynowanej – onaczenie CuSN
  2. PVC izolacyjny TI1

+ inne kolory na życzenie klienta

NORMY:
  • EN 50525-2-31
  • PN-87/E-90054*
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy żył: 70°C
Napięcie znamionowe: 300 / 500 V (H05V-K, LgY )
Napięcie testu: 2000 V (H05V-K, LgY 300/500V)

Produkujemy również przewody typu LY (z linką miedzianą klasy 2 wg EN/IEC 60228)

* Przewody odpowiadają wycofanej normie PN-87/E-90054