Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej ciepłoodpornej

BUDOWA
  1. linka miedziana klasy 5
    możliwe wykonanie z linki cynowanej – onaczenie CuSN
  2. PVC izolacyjny TI3

+ inne kolory na życzenie klienta

NORMY:
  • EN 50525-2-31
  • PN-87/E-90054*
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył:

  • 90°C (H07V2-K)
  • 105°C (LgYc)

Napięcie pracy: 450 / 750 V (H07V2-K, LgYc )
Napięcie testu: 2500 V (H07V2-K, LgYc 450/750V)

Produkujemy równiez przewody typu LYc 105 C.

* Przewody odpowiadaja wycofanej normie PN-87/E-90054