OWY

Przewody linkowe wielożyłowe do zastosowań wewnętrznych

przewód OWY

BUDOWA

 1. linka miedziana klasy 5
 2. PVC izolacyjny TI2/TI3
  kolory izolacji żył przewodu OWY
  kolory zgodnie z normą HD 308**
 3. PVC oponowy TM2/TM3
  kolory opony przewodu OWY
  + inne kolory na życzenie klienta

NORMY:

 • ZN-14/SIM/14
 • PN-91/E-90103*

ZASTOSOWANIE

OWY stosuje się do układania na stale lub użytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie nadają się do zastosowań zewnętrznych, to znaczy w gruncie i w wodzie. Nie mogą być układane na stałe w miejscach narażonych na działanie trudnych warunków atmosferycznych.Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i nie ma narażenia na promieniowanie.Przeznaczone są do połączeń odbiorników ruchomych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, o średnim obciążeniu mechanicznym (np. sprzęt AGD).Przewód stosowany w pomieszczeniach wilgotnych do wewnątrz urządzeń w średnich warunkach pracy (np.: pralki, wirówki, suszarki, lodówki, przenośne odbiorniki warsztatowe i domowe) o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu.Przeznaczone do podłączania sprzętu RTV i urządzeń domowych w lekkich warunkach pracy, w suchych pomieszczeniach i biurach.

Na podstawie odrębnych uzgodnień opona przewodów może być wykonana z surowca olejoodpornego.Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze (np. oprawy oświetleniowe), tam gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i narażenia na bezpośrednie promieniowanie cieplne.Na podstawie odrębnych uzgodnień niektóre typy podanych przewodów mogą być wykonane w wersji spiralnej - dodatkowe oznaczenie symbolem „r” np. QTLYr.
Na życzenie dostępne wersje przewodów OWY ciepłoodporne i olejoodporne oraz wariant do spiralowania

PAKOWANIE

BębenKrążek

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

Napięcie pracy:

 • 300/500 V (OWY)

Napięcie testu:

 • 2000 V
Liczba żył x przekrój (mm²) Znamionowa grubość
izolacji (mm)
Znamionowa grubość powłoki (mm) Przybliżona średnica
/wymiar przewodu
(mm)
Przybliżona masa przewodu (kg/km) Max. rezystancja żył w temp. 20°C (Ω/km)
OWY
2 x 1,5 0,7 0,8 7,4 81 13,3
2 x 2,5 0,8 1,0 9,1 126 7,98
3 x 2,5 0,8 1,1 9,9 159 7,98
4 x 1 0,6 0,9 7,7 93 19,5
7 x 1 0,6 1,0 9,95 152 19,5
7 x 1,5 0,7 1,2 12,0 205 13,3

* Przewody odpowiadają wycofanej normie PN-91/E-90103
** W ramach kooperacji dopuszcza się inną, odrębnie uzgodnioną kolorystykę żył z zastrzeżeniem, że przewody takie nie będą podlegały dalszemu obrotowi
handlowemu, lecz odbiorca wykorzysta je w całości jako półfabrykaty lub półwyroby do produkcji własnych wyrobów.

Pobierz specyfikacje techniczną przewodu OWY w PDF