Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody telekomunikacyjne montażowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej

BUDOWA
  1. linka z miękkich drutów miedzianych
    możliwe wykonanie z linki cynowanego – onaczenie CuSn
  2. PVC izolacyjny TI1

Dowolny kolor, lub kombinacja kolorów z paskiem
z wyjątkiem żółto-zielonej

NORMY:
  • PN-91/T-90206*
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

Napięcie pracy:

  • 150 V

Napięcie testu:

  • 500 V – dla przewodów o przekroju znamionowym 0,08mm² / 0,12mm² / 0,15mm²
  • 1000 V – dla przewodów o przekroju znamionowym 0,22mm²
  • 1500 V – dla przewodów o przekroju znamionowym 0,35mm² / 0,5mm² / 0,75mm²
  • 2000 V – dla przewodów o przekroju znamionowym 1mm²

Możliwe wykonanie powyższego przewodu TLY z zastosowaniem surowca ciepłoodpornego klasy TI3 na 90°C.