Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody telekomunikacyjne płaskie o wspólnej izolacji polwinitowej

BUDOWA
 1. linka miedziana klasy 5
  możliwe wykonanie z linki cynowanej – oznaczenie CuSn
 2. PVC izolacyjny TI1 lub Ti2 lub TI3*

+ dowolna kombinacja kolorów z paskiem. Możliwa także w wersji transparentnej, która ukazuje atrakcyjny wizualnie splot cynowanej linki.

NORMY:
 • ZN-7/SIM/19
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył:

 • 70°C
 • 90°C (TLYcp)*

Napięcie pracy:

 • 150 V

Napięcie testu:

 • 500 V – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 0,08 ÷ 0,25 mm
 • 1000 V – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 0,35 ÷ 1,00 mm
 • 1500 V – dla przewodów o średnicy znamionowej żył 1,50 ÷ 2,50 mm

Możliwe wykonanie powyższego przewodu z zastosowaniem surowca ciepłoodpornego klasy TI3 na 90°C – TLYcp