Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody instalacyjne drutowe wielożyłowe płaskie o izolacji i oponie polwinitowej do układania na stałe

BUDOWA
  1. drut miedziany klasy 1
  2. PVC izolacyjny TI1
  3. PVC oponowy TM1

 kolory zgodnie z normą HD 308


biały lub inne kolory na życzenie klienta

NORMY:
  • PN-87/E-90060*
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył: 70°C

Napięcie pracy:

  • 300 / 500V
  • 450 / 750V

Napięcie testu:

  • 2000 V (YDYp 300/500V)
  • 2500 V (YDYp 450/750V)

* przewody odpowiadają wycofanej normie PN-87/E-90060