PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA SPECJALNY SŁOWNIK POJĘĆ

Zapraszamy do zapoznania się z nim, usprawni to wzajemną komunikację.

Przewody bezftalanowe

Przewody bezftalanowe to przewody, do których wytworzenia zostały użyte tworzywa bezftalanowe, czyli nie zawierające plastyfikatorów ftalanowych, a dokładniej kilku ftalanów „lekkich”, których szkodliwość dla zdrowia ludzi została dowiedziona. Między innymi badania doktor Shanny H. Swan świadczyły o szkodliwym działaniu na układ hormonalny i rozrodczy, oraz szwedzkie badnia, wykazały dużą korelację ftalanów w wykładzinach, a zatem w kurzu, z astmą u dzieci i dorosłych.

Tworzywa Bezftalanowe

Ftalany – sole i estry kwasu ftalowego – stosowane są powszechnie do zmiękczania tworzyw sztucznych, głównie PVC. Są niewątpliwie najlepszymi i najtańszymi plastyfikatorami, jednakże niektóre z nich stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych oraz negatywne oddziałują na środowisko naturalne. W szczególności dotyczy to czterech ftalanów ,,lekkich”, tj. o niskim ciężarze cząsteczkowym:

 • DEHP – Ftalan bis(2-etyloheksylu)
 • DBP – Ftalan dibutylu
 • BBP – Ftalan benzylu butylu
 • DiBP – Ftalan di-izo-butylu

które, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 (REACH), ujęte zostały zarówno na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (określane w skrócie akronimem SVHCTutaj lista), jak i w załącznikach XIV (Zalecenia dotyczące substancji priorytetowych, które powinny podlegać procesowi udzielania zezwoleń -Tutaj lista) i XVII (Ograniczenia i zakazy – Tutaj lista). Ostatecznie, z dniem 21/02/2015, ich dalsze stosowanie bez uzyskania specjalnego zezwolenia zostało zakazane w obrębie UE (ECHA sunset dates for phthalates – Tutaj tekst). Zezwolenie to dotyczy konkretnego producenta i jednoznacznie wyspecyfikowanego łańcucha dalszych użytkowników oraz zakresu stosowania. Udzielane jest wyłącznie na uzasadniony wniosek zainteresowanego producenta, który musi udowodnić, że na obecnym etapie rozwoju technicznego nie istnieją bezpieczne zamienniki dla substancji szkodliwych, które zamierza użytkować w swojej działalności.
Jednakże nie wszystkie ftalany zostały zakwalifikowane jako potencjalnie niebezpieczne, a niektóre, po wykonaniu stosownych badań, zostały wycofane z listy kandydackiej SVHC, bowiem nie stwierdzono ich szkodliwości. Są to tzw. ftalany ,,ciężkie”, t.j. o wysokim ciężarze cząsteczkowym (DINP, DIDP, DPHP, DIUP, DTDP), które zostały albo przebadane i uznane za bezpieczne, lub nie były zgłoszone do oceny ryzyka (może to nastąpić w przyszłości). Ich obecność w wyrobach nie musi być sygnalizowana odbiorcom, bowiem nie figurują one na liście SVHC. Już od kilku lat były one stopniowo wprowadzane przez producentów tworzyw jako alternatywa dla plastyfikatorów ,,ftalanowych wg REACH”, dając tym samym dalszym użytkownikom wystarczający czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

Polityka „bezftalanowa” firmy SIMECH

SIMECH jako jeden z pierwszych producentów postanowił wycofać wszystkie surowce zawierające te cztery niebezpieczne flatany w trosce o zdrowie swoich pracowników i użytkowników naszych przewodów. Od stycznia 2015 roku w SIMECH zamawia i stosuje tylko surowce bezftalanowe, bo nasi dostawcy mają już w ofercie tworzywa z innymi bezpiecznymi plastyfikatorami w cenach porównywalnych z tymi ftalanowymi, więc nasi klienci nie powinni odczuć tej decyzji finansowo.
Po tym, gdy surowce ftalanowe zniknęły całkowicie naszych z magazynów i hal produkcyjnych mamy gwarancję, że nic w procesie technologicznym nie zostanie nimi zanieczyszczone, a pracownicy nie będą narażeni na wchłaniania szkodliwych substancji. Zdejmuje to też z naszych kontrahentów kłopotliwy obowiązek zabiegana o zezwolenie na użycie półwyrobów ftalanowych, bo nasze wyroby nie będą ich zawierać.

Przewody bezhalogenowe

Przewody bezhalogenowe to przewody, z których wyeliminowano surowce stwarzające zagrożenia w czasie pożaru, zastępując je bezpiecznymi mieszankami bezhalogenowymi.

Tworzywa Bezhalogenowe

Bezpieczna i ekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych zawierających w swoim składzie pierwiastki z grupy fluorowców, czyli tzw. halogeny (chlor, fluor, jod i brom) nie mają jednolitego nazewnictwa. W zależności od regionu, preferencji producentów lub zapisów normatywnych oznaczane są np:

 • HFFR – Halogen free, flame retardant
 • LSZH – Low smoke, zero halogen
 • LSHF – Low smoke, halogen free
 • FRNC – Fire retardant, non corrosive

Powyższe oznaczenia odnoszą się do wybranych cech odróżniających te tworzywa od materiałów halogenowych, a w szczególności podkreślają nierozprzestrzenianie płomieni (FR), niskie wydzielanie dymu przy spalaniu (LS), brak halogenów (ZH), brak wydzielania gazów korozyjnych(NC).

Tworzywa halogenowe, jak np. najbardziej powszechny w kablownictwie PVC, zawierają między innymi znaczną ilość chloru. Powstały na jego bazie w trakcie spalania toksyczny chlorowodór stanowi istotne zagrożenie dla życia i zdrowia, a w połączeniu z wodą zawartą choćby w powietrzu, tworzy kwas solny o niezwykle korozyjnych własnościach, co niejednokrotnie prowadzi do trwałych i nienaprawialnych uszkodzeń budowli i instalacji.
Zjawiskom tym towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości gęstego duszącego dymu utrudniającego akcję gaśniczą.
Wobec tych zagrożeń eliminacja halogenów w kablach i przewodach stała się priorytetem w wielu krajach na całym świecie, co w efekcie doprowadziło do opracowania i wdrożenia całkowicie nowych mieszanek bezhalogenowych spełniających wymagania norm kablowych w sposób bezpieczny i ekologiczny. W trakcie spalania wytwarzają one parę wodną, która utrudniając dostęp tlenu do materiału, spowalnia rozprzestrzenianie się płomieni. Te zalety mają szczególne znaczenie zwłaszcza w budynkach i przestrzeniach zamkniętych, gdzie przebywa wiele osób (np. dworce, lotniska, teatry, hotele, biurowce, galerie handlowe), stąd aktualne prawodawstwo nakazuje stosowanie w nich wyłącznie okablowania bezhalogenowego.

Przewody bezhalogenowe w naszej ofercie:

 • Przewody bezhalogenowe instalacyjne (jednożyłowe)
  • H05Z1-K – Przewody jednożyłowe o izolacji bezhalogenowej zwykłej linkowe (300/500V)
  • H07Z1-K – Przewody jednożyłowe o izolacji bezhalogenowej zwykłej linkowe (450/700V)
  • H05Z1-U – Przewody jednożyłowe o izolacji bezhalogenowej zwykłej drutowe (300/500V)
  • H07Z1-U – Przewody jednożyłowe o izolacji bezhalogenowej zwykłej drutowe (450/700V)
 • Przewody bezhalogenowe giętkie mieszkaniowe i warsztatowe (wielożyłowe)
  • H03Z1Z1-F – Przewody mieszkaniowe okrągłe o izolacji i powłoce bezhalogenowej (300/300V)
  • H03Z1Z1H2-F – Przewody mieszkaniowe płaskieo izolacji i powłoce bezhalogenowej (300/300V)
  • H05Z1Z1-F – Przewody mieszkaniowe okrągłe o izolacji i powłoce bezhalogenowej (300/500 V)
  • H05Z1Z1H2-F – Przewody mieszkaniowe płaskie o izolacji i powłoce bezhalogenowej (300/500 V)

W związku z dużym zainteresowaniem przewodami bezhalogenowymi przygotowaliśmy dla Państwa także druk dodatku do naszego katalogu, gdzie znalazł się powyższy opis i oferta, które nie były jeszcze gotowe w 2015 roku, gdy powstawal katalog. W następnej edycji katalogu przewidzianej na 2017 rok przewody bezhalogenowe na pewno znajdą swoje miejsce, a tym czsem trafi do Państwa rąk dodatek, który można pobrać także w wersji cyfrowej

Spółdzielnia Inwalidów Metalowo-Elektro-Chemiczna SIMECH

Szybkie menu

Wiadomości

Reklama TME

Kontakt

Email

marketing@simech.com.pl

Adres

32-600 Oświęcim
ul. Zakładowa 1

Pon - Pt

7.00 - 15.00