SIMECH

Spółdzielnia Inwalidów Metalowo-Elektro-Chemiczna SIMECH

PL 32-600 Oświęcim, ul. Zakładowa 1

NIP 549-000-48-63
REGON 000453322
KRS 0000039492