Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody telekomunikacyjne o izolacji polipropylenowej i oponie polwinitowej

BUDOWA
  1. linka miedziana klasy 5
  2. PP izolacyjny

według normy PN-91/T-90206

3. PVC oponowy TM2

+ inne kolory na życzenie klienta

NORMY:
  • ZN-12/SIM/16
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy żył:

  • -25°C do 70°C – po ułożeniu/zamontowaniu na stałe
  • -5°C do 70°C – w przypadku przewodów spiralnych i prostych
    zastosowanych do połączeń ruchomych

Napięcie pracy: 150 V

Napięcie testu:

  • 500 V – dla przewodów o min. grubości izolacji żył 0,15 mm
  • 1000 V – dla przewodów o min. grubości izolacji żył 0,2 mm
  • 2000 V – dla przewodów o min. grubości izolacji żył 0,3 i 0,4 mm