Pobierz katalog produktów

3.9KB

Dział
sprzedaży

Telefon

[+48] (33) 843 00 54

Przewody linkowe jednożyłowe o izolacji polwinitowej niskiego napięcia do pojazdów samochodowych

BUDOWA
 1. linka miedziana klasy 5
  możliwe wykonanie z linki cynowanego – oznaczenie CuSn
 2. PVC izolacyjny samochodowy

jednobarwne, dwubarwne z jednym lub dwoma paskami,
dostępne dowolne kolory

NORMY:
 • DIN 72551-6
 • ISO 6722
 • DIN 76 722
ZASTOSOWANIE
PAKOWANIE

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza/Temp. pracy żył:

 • – 40°C do 100°C – klasa B /T2/
 • – 40°C do 125°C – klasa C /T3/

Napięcie pracy:

 • 25V (AC) / 60V (DC)

Napięcie testu:

 • 3000V dla przekrojów < 0,5
 • 5000V dla przekrojów ≥ 0,5

Przewody wielożyłowe typu FLRYY, FLRYYW, FLYY, FLYYW możliwe na drodze odrębnych uzgodnień.