zastosowanie ikony

Przewody nadają się do urządzeń grzewczych i kuchennych oraz do stosowania w miejscach o podwyższonej temperaturze (np. oprawy oświetleniowe), tam gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i narażenia na bezpośrednie promieniowanie cieplne.

Zastosowania w stałych połączeniach i okablowaniach sieci telefonicznych w urządzeniach telekomunikacyjnych oraz systemach alarmowych i domofonowych.

rzewody stosowane w przypadku wymaganej dużej giętkości, pod warunkiem że nie ma szczególnego zagrożenia pod względem uszkodzenia mechanicznego.

Na podstawie odrębnych uzgodnień niektóre typy podanych przewodów mogą być wykonane w wersji spiralnej - dodatkowe oznaczenie symbolem „r” np. QTLYr.

Przeznaczone do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach elektrotechnicznych i automatyce przemysłowej.

Przeznaczone do podłączania sprzętu RTV i urządzeń domowych w lekkich warunkach pracy, w suchych pomieszczeniach i biurach.

Przewody samochodowe do zastosowań w pojazdach drogowych z systemem instalacji na napięcie znamionowe < 60 V prądu stałego.

Przewód stosowany w pomieszczeniach wilgotnych do wewnątrz urządzeń w średnich warunkach pracy (np.: pralki, wirówki, suszarki, lodówki, przenośne odbiorniki warsztatowe i domowe) o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu.

Na podstawie odrębnych uzgodnień opona przewodów może być wykonana z surowca olejoodpornego.

Do stosowania wewnątrz lub na zewnątrz opraw oświetleniowych tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi częściami i nie ma narażenia na promieniowanie.

Przewody są odporne na chwilowe działanie olejów silnikowych i paliw samochodowych.

Do układania na stale lub użytkowania w suchych pomieszczeniach. Nie nadają się do zastosowań zewnętrznych, to znaczy w gruncie i w wodzie. Nie mogą być układane na stałe w miejscach narażonych na działanie trudnych warunków atmosferycznych.

Przeznaczone do stałych połączeń wewnętrznych, w urządzeniach sterowniczych i elektronicznych, instalacjach elektroniki przemysłowej, w technice pomiarowej.

Przewody mogą być montowane w gotowe wiązki dla przemysłu Automotive.

Przewody przeznaczone do transmisji sygnałów audio pomiędzy wzmacniaczami mocy małej częstotliwości a głośnikami.

Przeznaczone są do połączeń odbiorników ruchomych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, o średnim obciążeniu mechanicznym (np. sprzęt AGD).