Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemiczna „SIMECH” podpisała w roku 2020 umowę z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

TYTUŁ PROJEKTU: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemicznej „SIMECH” „

CEL PROJEKTU:

wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

PLANOWANE EFEKTY:

utrzymanie działalności spółdzielni w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.
Dotacja pozwoliła Spółdzielni kontynuować działalność w najgorszym okresie niepewności, utrzymać wszystkie miejsca pracy a także poprawić płynność finansową firmy. Ważną kwestią była również świadomość, że w przypadku tak dużego kryzysu można było liczyć na wsparcie.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM:

336.538,92 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł 92 gr)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

336.538,92 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł 92 gr) – sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

BENEFICJENT: Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemiczna „SIMECH”

Spółdzielnia Inwalidów Metalowo-Elektro-Chemiczna SIMECH

Szybkie menu

Wiadomości

Reklama TME

Kontakt

Email

marketing@simech.com.pl

Adres

32-600 Oświęcim
ul. Zakładowa 1

Pon - Pt

7.00 - 15.00