NASZA MISJA

Spółdzielnia to nie tylko ekonomia. W roku 2013 Spółdzielnia zatrudniała ponad 200 osób – z tego ponad 80% to osoby niepełnosprawne, co stawiała ja na czele największych pracodawców dla osób niepełnosprawnych w Oświęcimiu i okolicy. Za umiejętne łączenie działalności gospodarczej z rehabilitacją zawodową została w 2003 roku nagrodzona przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną.

Posted in: