HISTORIA

 • Spółdzielnia została zarejestrowana 25 maja 1959 pod nazwą ”Spółdzielnia Chemik”.

  Zakład prowadził produkcje pomocniczą dla Zakładów Chemicznych Oświęcim. W roku 1970 Spółdzielnia zatrudniała sporo osób niepełnosprawnych. Zapewniając im odpowiednie warunki pracy i rehabilitacji uzyskała status spółdzielni inwalidów, jednocześnie zmieniono nazwę Spółdzielni na „WINIPLEX”. W 1978 roku przejęto firmę Ponar produkującą kable i rozpoczęto budowę nowego zakładu w Oświęcimiu–Babicach, do którego przeprowadzono się dwa lata później. Zmieniono także nazwę na SIMECH co oznacza Spółdzielnia Inwalidów Metalowo–Elektro–Chemiczna.

  Nazwa odzwierciedlała profile produkcji jakie w tamtym okresie były podstawą działalności. W latach późniejszych firma zrezygnowała z branży metalowo–chemicznej, pozostał profil elektryczny i kable jako główny asortyment produkcji, zakład został rozbudowany, wdrożono produkcję wtyczek. Lata osiemdziesiąte to współpraca z największymi ówczesnymi potentatami przemysłowymi w Polsce. Byli to m.in. RWT Radom, Polar Wrocław, Lamina Piaseczno.

  W okresie transformacji ustrojowej, pomimo utraty ochrony prawnej i wyłączności na produkcje pewnych asortymentów, Simech szybko przystosował się do nowych warunków rynkowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. W latach 1994-1997 zmodernizowano i uzupełniono park maszynowy do produkcji przewodów, a także uzyskano certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO–9002. Był to jeden z pierwszych certyfikatów wśród zakładów pracy chronionej. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia prawie 200 osób z tego ponad 80% osób niepełnosprawnych i jest największym tego typu zakładem w okolicy. Zakład produkuje i sprzedaje zarówno na rynek krajowy jak i europejski.

  Misja – 200 osób zatrudnionych w tym 80% to osoby niepełnosprawne.

  Simech jako Zakład Pracy Chronionej zatrudnia przede wszystkim osoby niepełnosprawne, które mają trudności, lub wręcz nie mają możliwości znalezienia innej pracy. Misją firmy i największym sukcesem jest zdolność łączenia wytwarzania wyrobów spełniających oczekiwania klientów z przywracaniem aktywności zawodowej osobom, które poprzez chorobę czy kalectwo zostały wykluczone z rynku pracy. Spółdzielnia jako największy tego typu pracodawca w okolicy stwarza warunki dla wielu niepełnosprawnych zapewniając właściwe funkcjonowanie w środowisku pracy i w społeczeństwie. Firma w ramach swojej działalności dba również o poprawę stanu zdrowia pracowników w oparciu o przyzakładową przychodnię zdrowia z gabinetem lekarskim i fizjoterapeutycznym a także finansując koszty turnusów rehabilitacyjnych dla pracowników.

  Dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, wspierając ją w usuwaniu indywidualnych barier. Zapewniając pracownikom dogodne, motywujące warunki działania i atmosferę wzajemnego szacunku i współpracy a także zapewniając możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i wykształcenia dąży do osiągania coraz lepszych wyników, co przekłada się na podniesienie jakości i wydajności produkcji zakładu.

 • ZATRUDNIENIE

  80%

  osoby niepełnosprawne

  20%

  Osoby pełnosprawne