luty 2021

Monthly Archives

  • Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

    Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemiczna „SIMECH” podpisała w roku 2020 umowę z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. TYTUŁ PROJEKTU: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemicznej „SIMECH” „ […]